ARNITA LIHIMI

NAMA : ARNITA LIHIMI
NIM : 192032001
TTL : KABUPATEN BONE BOLANGO, 03 JANUARI 2002
JENIS KELAMIN : Perempuan
ASAL SEKOLAH :
MAN MODEL GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK :
Dr. Nova Effenty Muhammad, S.Ag., M.HI

ISKANDAR R. ABAS

NAMA : ISKANDAR R. ABAS
NIM : 192032002
TTL : KOTA GORONTALO, 03 APRIL 2001
JENIS KELAMIN : Laki-Laki
ASAL SEKOLAH : MAN MODEL GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK : Dra. Limyah Al-amri, M.Th.I

SITTI NURUL RAHMI SALEH

NAMA : SITTI NURUL RAHMI SALEH
NIM : 192032003
TTL : KOTA GORONTALO, 09 NOVEMBER 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAN MODEL GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.

NUR’AIN NANI

NAMA : NUR’AIN NANI
NIM : 192032004
TTL : PAGUAT, 25 MEI 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAN 1 POHUWATO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Aisma Maulasa, M.Th.I

NURSIA HUSAIN

NAMA : NURSIA HUSAIN
NIM : 192032005
TTL : KABUPATEN GORONTALO, 23 FEBRUARI 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 TELAGA
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Dulsukmi Kasim, Lc., M.HI

LUTVIA ABDULLAH

NAMA : LUTVIA ABDULLAH
NIM : 192032006
TTL : KABUPATEN BOALEMO, 02 SEPTEMBER 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAS AL KHAIRAAT TILAMUTA
PENASEHAT AKADEMIK : H. Sukrin Nurkamiden, Lc.,M.HI.

MUHAMMAD YUSRIL

NAMA : MUHAMMAD YUSRIL
NIM : 192032007
TTL : KABUPATEN BUOL, 07 AGUSTUS 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MAS AL KHAIRAAT TILAMUTA
PENASEHAT AKADEMIK : Noor Asma, S.H.,M.H.

NURFADILA PAKAYA

NAMA : NURFADILA PAKAYA
NIM : 192032008
TTL : KABUPATEN GORONTALO, 12 DESEMBER 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAN LIMBOTO
PENASEHAT AKADEMIK : Nur Aina Ahmad, S.Pd., M.Pd

NUR CHOLIZAH ABDUL

NAMA : NUR CHOLIZAH ABDUL
NIM : 192032009
TTL :
KABUPATEN GORONTALO, 11 MARET 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAN LIMBOTO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Arhjayati Rahim, MH

ABDUL BASHIR

NAMA : ABDUL BASHIR
NIM : 192032010
TTL : KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, 16 APRIL 2001
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH :
MAS KIAY MODJO IKHWAN
PENASEHAT AKADEMIK :
Dr. Zumiyati Sanu Ibrahim, SH., MH

ALFENDRIS HUTULO

NAMA :  ALFENDRIS HUTULO
NIM : 192032011
TTL :
KABUPATEN GORONTALO UTARA, 10 OKTOBER 2001
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MAS AL-KHAIRAAT GENTUMA
PENASEHAT AKADEMIK :
Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.H.I.

NILYAN A. SAMULU

NAMA : NILYAN A. SAMULU
NIM : 192032012
TTL : DESA RUMBIA, 01 DESEMBER 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAN 1 BOALEMO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Selviyanti Kaawoan, S. Ag., M.HI

NUR AINNUN ASMU

NAMA : NUR AINNUN ASMU
NIM : 192032013
TTL : KRAMAT, 06 DESEMBER 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAN 1 BOALEMO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Selviyanti Kaawoan, S. Ag., M.HI

RAM HADIRU

NAMA : RAM HADIRU
NIM : 192032014
TTL : KABUPATEN BOALEMO, 15 JANUARI 1999
JENIS KELAMIN : Laki-laki
ASAL SEKOLAH : MAN 1 BOALEMO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Hamid Pongoliu, S. HI., M.HI

SIS SUHARTINI BANDU

NAMA : SIS SUHARTINI BANDU
NIM : 192032015
TTL : KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 08 NOVEMBER 2000
JENIS KELAMIN : Perempuan
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 BOLAANG UKI BOLMONG
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Syafruddin Katili, M.HI.

FAHRUNNISA UNTEG

NAMA : FAHRUNNISA UNTEG
NIM : 192032016
TTL : KOTA KOTAMOBAGU, 31 DESEMBER 2001
JENIS KELAMIN : Perempuan
ASAL SEKOLAH : MAS AL-HIKMAH MOGUTAT
PENASEHAT AKADEMIK : Umar Jaya M, S.Ag., M.H.I.

MAGHFIRAH HUSAIN

NAMA : MAGHFIRAH HUSAIN
NIM : 192032017
TTL : GORONTALO, 07 OKTOBER 2000
JENIS KELAMIN : Perempuan
ASAL SEKOLAH :
SMA PRASETYA
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Syafruddin Katili, M.HI.

ADRIANI

NAMA : ADRIANI
NIM : 192032018
TTL : MATINAN, 15 AGUSTUS 2001
JENIS KELAMIN : Perempuan
ASAL SEKOLAH : MATINAN, 15 AGUSTUS 2001
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Nova Effenty Muhammad, S.Ag., M.HI

RISKA NOHO

NAMA : RISKA NOHO
NIM : 192032019
TTL : KAB. GORONTALO, 22 SEPTEMBER 2000
JENIS KELAMIN : Perempuan
ASAL SEKOLAH : SMA NEG. 1 PAGUYAMAN
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Arhjayati Rahim, MH

BELA OTOLUA

NAMA : BELA OTOLUA
NIM : 192032021
TTL : DESA LUNGKAP, 09 MARET 2000
JENIS KELAMIN : Perempuan
ASAL SEKOLAH :
MAS AL HIDAYAH
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Aisma Maulasa, M.Th.I

MARTIN MUSTAPA

NAMA : MARTIN MUSTAPA
NIM : 192032022
TTL : KAB. GORONTALO, 22 AGUSTUS 1999
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH :
MAS AL-MUHAJIRIN BONGOMEME
PENASEHAT AKADEMIK : Noor Asma, S.H.,M.H.

NURAFNI MOKOAGOW

NAMA : NURAFNI MOKOAGOW
NIM : 192032024
TTL : KABUPATEN BUOL, 07 AGUSTUS 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMK (SMEA) 23 MARET KOTAMOBAGU
PENASEHAT AKADEMIK : Noor Asma, S.H.,M.H.

NURAIN ABDULLAH

NAMA : NURAIN ABDULLAH
NIM : 192032025
TTL : GORONTALO, 16 MEI 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAN MODEL GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK :
Nur Aina Ahmad, S.Pd., M.Pd

MOHAMAD AIDIL PAKAYA

NAMA : MOHAMAD AIDIL PAKAYA
NIM : 192032026
TTL : SALILAMA, 24 JULI 2001
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MAS AL-KHAIRAAT BUNTULIA
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Arhjayati Rahim, MH

MOHAMAD ICAL MA’RUF

NAMA :
MOHAMAD ICAL MA’RUF
NIM : 192032027
TTL : DULUPI, 15 AGUSTUS 1999
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MA ALKHAIRAT TILAMUTA
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Zumiyati Sanu Ibrahim, SH., MH

SULEMAN RAHIM

NAMA : SULEMAN RAHIM
NIM : 192032028
TTL : GORONTALO, 06 MEI 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MAS AL-KHAIRAAT POPAYATO BARAT
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.H.I.

MOHAMAD DANIL HILALA

NAMA : MOHAMAD DANIL HILALA
NIM : 192032028
TTL : TILAMUTA, 18 SEPTEMBER 2001
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MA ALKHAIRAT TILAMUTA
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Selviyanti Kaawoan, S. Ag., M.HI

YUNUS HASAN

NAMA : YUNUS HASAN
NIM : 192032030
TTL : POLOHUNGO, 21 APRIL 1999
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MA ALKHAIRAT TILAMUTA
PENASEHAT AKADEMIK : Rahmat Teguh Santoso Gobel, MH

RENALDI HADI

NAMA : RENALDI HADI
NIM : 192032031
TTL : IPILO, 12 JULI 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MAS AL-KHAIRAAT GENTUMA
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Hamid Pongoliu, S. HI., M.HI

SITI RAHMAWATI MUSTAPA

NAMA : SITI RAHMAWATI MUSTAPA
NIM : 192032032
TTL : GORONTALO, 09 JANUARI 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAN MODEL GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Syafruddin Katili, M.HI.

SITI RAHMAWATI MUSTAPA

NAMA : SITI RAHMAWATI MUSTAPA
NIM : 192032032
TTL : GORONTALO, 09 JANUARI 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAN MODEL GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Syafruddin Katili, M.HI.

AIZUL PUTRA DAKOTALOT

NAMA : AIZUL PUTRA DAKOTALOT
NIM : 192032033
TTL : KOTAMOBAGU, 09 DESEMBER 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMK (STM) COKROAMINOTO
PENASEHAT AKADEMIK : Umar Jaya M, S.Ag., M.H.I.

YAKOB HUSAIN

NAMA : YAKOB HUSAIN
NIM : 192032034
TTL : GORONTALO, 05 FEBRUARI 1997
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMK PERTANIAN/PERIKANAN
PENASEHAT AKADEMIK : Nursodik, S. HI,. M.H

SALWIYAH NAPI

NAMA : SALWIYAH NAPI
NIM : 192032035
TTL : GORONTALO, 17 APRIL 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAN MODEL GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Nova Effenty Muhammad, S.Ag., M.HI

AZRAL ASWAD ISA

NAMA : AZRAL ASWAD ISA
NIM : 192032036
TTL : TUTULO, 26 MARET 1999
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MA NEG. 1 BOTUMOITO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Arhjayati Rahim, MH

SITTI HUTAMI PAKIDING

NAMA : SITTI HUTAMI PAKIDING
NIM : 192032037
TTL : TOLUAYA, 11 NOVEMBER 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 BOLAANG UKI
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Rizal Darwis, S.H.I., M.H.I.

ARYA NUPULO

NAMA : ARYA NUPULO
NIM : 192032038
TTL : TULONDADU, 07 JUNI 1998
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 BOLAANG UKI
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Aisma Maulasa, M.Th.I

SHAVA CLARA AINSHABILLA

NAMA : SHAVA CLARA AINSHABILLA
NIM : 192032039
TTL : KOTAMOBAGU, 02 MARET 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 BOLAANG UKI
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Arhjayati Rahim, MH

SITRIYANTI AIYADI

NAMA : SITRIYANTI AIYADI
NIM : 192032040
TTL : BAKIDA, 18 AGUSTUS 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMKN 4 GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK : H. Sukrin Nurkamiden, Lc.,M.HI.

FADEL MOH. PAKAYA

NAMA : FADEL MOH. PAKAYA
NIM : 192032041
TTL : TOLONDADU, 08 DESEMBER 1995
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMK TEKNIK
PENASEHAT AKADEMIK : Noor Asma, S.H.,M.H.

MASRIA ABDULLAH

NAMA : MASRIA ABDULLAH
NIM : 192032042
TTL : GORONTALO, 07 JULI 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : MAN 2 GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK : Nur Aina Ahmad, S.Pd., M.Pd

ADRIAN HUSIN

NAMA : ADRIAN HUSIN
NIM : 192032043
TTL : GORONTALO, 11 FEBRUARI 1997
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMA/MA KEAGAMAAN
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Arhjayati Rahim, MH

WAHYUNING ALIA MULYADI

NAMA : WAHYUNING ALIA MULYADI
NIM : 192032044
TTL : GORONTALO, 08 JUNI 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 2 GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Zumiyati Sanu Ibrahim, SH., MH

RAHAYU HANDAYANI A. LAIYA

NAMA : RAHAYU HANDAYANI A. LAIYA
NIM : 192032045
TTL : GORONTALO, 12 MARET 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 2 GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Muhammad Gazali Rahman, M.H.I.

MOH.ARJUN ALHIDAYAT TULI

NAMA : MOH.ARJUN ALHIDAYAT TULI
NIM : 192032046
TTL : DUTULANAA, 29 AGUSTUS 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMKN 1 LIMBOTO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Arhjayati Rahim, MH

RULY ANUGRAH

NAMA : RULY ANUGRAH
NIM : 192032047
TTL : TAOPA, 21 APRIL 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMK DDI SIENDENG
PENASEHAT AKADEMIK : DDr. Selviyanti Kaawoan, S. Ag., M.HI

DEA ANANDA R. YAHYA

NAMA : DEA ANANDA R. YAHYA
NIM : 192032048
TTL : KAB GORONTALO, 04 SEPTEMBER 2001
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : SMAN 1 BOLIYOHUTO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Selviyanti Kaawoan, S. Ag., M.HI

RISKI M. MOKOAGOW

NAMA : RISKI M. MOKOAGOW
NIM : 192032049
TTL : MAKARUO, 07 APRIL 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMKN 2 GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Hamid Pongoliu, S. HI., M.HI

ILLIYIN MULIA SARAH

NAMA : ILLIYIN MULIA SARAH
NIM : 192032050
TTL : MAKARUO, 07 APRIL 2000
JENIS KELAMIN : PEREMPUAN
ASAL SEKOLAH : DONGGALA, 07 OKTOBER 2000
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Syafruddin Katili, M.HI.

WAHYULAN

NAMA : WAHYULAN
NIM : 192032051
TTL : MAROKO, 23 DESEMBER 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : MAS AL HIKMAH RANTEANGIN
PENASEHAT AKADEMIK : Umar Jaya M, S.Ag., M.H.I.

MOHAMAD FAJAR LASANTU

NAMA : MOHAMAD FAJAR LASANTU
NIM : 192032052
TTL : GORONTALO, 05 SEPTEMBER 2001
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMAN 4 GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Syafruddin Katili, M.HI.

PRAYUDO M. ISHAK

NAMA : PRAYUDO M. ISHAK
NIM : 192032053
TTL : GORONTALO, 13 NOVEMBER 1999
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Hamid Pongoliu, S. HI., M.HI

ABDUL LUKMAN UDAY

NAMA : ABDUL LUKMAN UDAY
NIM : 192032054
TTL : BIAU, 14 JULI 2000
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI
ASAL SEKOLAH : SMA NEGERI 10 GORONTALO UTARA
PENASEHAT AKADEMIK : Dr. Arhjayati Rahim, MH
Daftar Mahasiswa Angkatan 2019

You May Also Like